Familjeliv

Familjen Ohan valde Kungälv

Hur är det att bo i Kungälv, och varför valde ni att flytta hit av alla platser? Frågorna går till familjen Ohan, som består av mamma Marina, pappa Ibrahim och barnen Mila elva år, Jacob snart åtta år, samt Joel som är två år.

Inledning

Kungälv växer och många vill flytta hit, en del kanske inte tänker på det, men Kungälv är Göteborgsregionens tredje största kommun. Kungälv har haft den högsta befolkningstillväxten i regionen flera gånger de senaste åren.

Var & När

Kungälv växer, blomstrar och utvecklas. Fler ser sin framtid här. Den starka tillväxten med snabba kommunikationer till Göteborg har bidragit till det ökade intresset för att flytta hit.

Riksbyggen

Kungälv är en kommun med stark tillväxt och snabba kommunikationer till Göteborg. De senaste tjugo åren har Riksbyggen haft ett stort engagemang i Kungälvs utveckling. Nu är man med och utvecklar stadsdelen Kongahälla.

Kungälv Energi

Kungälv har de senaste åren varit i en intensiv utvecklingsfas. Det byggs och planeras nya bostäder i hela kommunen. Till allt detta krävs hållbara energi- och IT-lösningar. 

Balder

Den tidigare handelsplatsen Västra gatan har kommit lite i skuggan på senare år. Men med nya bostäder och verksamheter ska stadsmiljön leva upp igen.

Bygga & Bo

Göteborgs kex, eller Kexfabriken som den kallas, har nu flyttat sin produktion från Kungälv till Riga i Lettland, något som väckte starka reaktioner.

Levande samhällen

De kommande åren planeras
omfattande nyproduktion av bostäder i framför allt kommunens stationssamhällen. Ett exempel är Ytterby. Ett annat är Kode, som det ska handla om här.

Sverigehuset

Nordtag är ett av Kungälvs
senaste bostadsområden i
västra delen av Ytterby, i en lantlig idyll …

Bygga på höjden

En helt ny stadsdel kommer att ta form de kommande åren. Det handlar om Åseberget som ska bebyggas med bostäder.

A-hus

A-hus är sedan flera år marknadsledande när det gäller nyproduktion av småhus och villor i Kungälvs kommun. 

Liv i rörelse

Ett intensivt föreningsliv är något som sticker ut när det handlar om Kungälv. Här finns det mesta representerat, men det är idrott som dominerar.

VA i hela kommunen

Nytt VA-nät i hela kommunen ger stora förändringar, inte minst i kustnära boende, där många har egna lösningar för dricksvattnet.