Den här sidan är en annons

A-hus trivs i tillväxtkommunen Kungälv

Fortsätter sälja och leverera småhus trots lågkonjunktur

A-hus är sedan flera år marknadsledande när det gäller nyproduktion av småhus och villor i Kungälvs kommun. Bolagets specialitet är att utveckla mark till färdiga tomter som det sedan byggs småhus på. Och det är här som familjer sedan kan flytta in och förverkliga sina husdrömmar.

Den stora fördelen och det som blivande husägare sätter stort värde på är att A-hus via sina säljare och egna byggledare har totalentreprenad för varje projekt. Det innebär en stor trygghet, som de flesta sätter i första rummet i samband med sin husbyggnation.

– Vi riktar oss till alla som vill bygga hus i Kungälv och dess kranskommuner. Det handlar om allt från färdiga prisvärda koncept till helt kundanpassade hus, säger William Engsfelt, som arbetar med försäljning.

– Som kund till oss kan man köpa en nyckelfärdig villa eller, för den som vill bygga själv, en komplett byggsats.

Liksom hela småhusbranschen känner företaget av lågkonjunkturen men inte lika mycket som man gör i storstäderna. Trots att det på många platser i landet är tvärstopp på småhusmarknaden fortsätter A-hus i Kungälv att sälja och leverera nya bostäder, inte minst till nya kommuninvånare, som lämnar storstaden.

A-hus visningshus och kontor ligger på Arntorp 155, utmed Karebyvägen i Kungälv.

– Vi är tacksamma för att vi är verksamma i Kungälv och dess grannkommuner. Kungälv är en tillväxtkommun med stor inflyttning, speciellt bland barnfamiljer. Det är också en kommun där det händer mycket tack vare Kongahälla Center och ett stort antal pågående nybyggnationer av bostäder, berättar Håkan Engsfelt, ägare och VD till Lorediakoncernen, som ansvarar för A-hus agentur i Kungälv och angränsande kommuner.

– Kungälv satsar också stort på utbyggnad av vatten, avlopp och bredband till många orter, vilket gör det attraktivt att flytta till mindre platser i kommunen.

Förutom att bedriva agenturverksamhet för A-hus arbetar Lorediakoncernen även med bostadsutveckling och markexploatering, där bolaget förvärvar råmark och utvecklar till stycketomter och mindre områden.

Den stora fördelen med A-hus är bolagets totalentreprenaden som drivs av (fr. v) hussäljare William Engsfelt, markexploatör Håkan Engsfelt och byggledare Tobias Ehrenbom.

Fakta

Loredias affärsidé är att göra det möjligt för familjer att förverkliga sin drömbostad, antingen genom att skapa sin egen byggresa med A-hus eller att få möjligheten att förvärva en färdig villa eller byggklar tomt.