Var & När

Kungälv växer och bygger nytt – över hela kommunen

Kungälv växer, blomstrar och utvecklas. Fler ser sin framtid här. Den starka tillväxten med snabba kommunikationer till Göteborg har bidragit till det ökade intresset för att flytta hit. För att kunna erbjuda nya kommuninvånare attraktiva bostäder bygger kommunen som aldrig förr, såväl i Kungälvs centrala delar som i tätorterna. På det här uppslaget kan du se var och när olika områden utvecklas.

Kungälv

1 LILJEDAL – Nytt jämte äldre (bostäder och stadsliv).
2 KEXSTADEN – Där staden möter älven (omvandling av industriområde, till bostäder och stadsliv).
3 NYTORGSTADEN – Förtätning mitt i stadskärnan (bostäder och stadsliv).
4 DAMMBERGEN – Naturnära boende (bostäder).
5 ÅSEBERGET – Boende på berget med närhet till Kungälv och Ytterby.
6 ÄNGGÄRDE – Den utvidgade staden (bostäder och äldreboende).
7 KONGAHÄLLA – Nybyggda bostäder och fler på gång i nya stadskärnan (bostäder och stadsliv).
8 HANDEL – Nyetablering.

Ytterby

Ny fördjupad översiktsplan klar, för nya bostäder och verksamheter.
9 ROLLSBO VÄSTERHÖJD – Det utvidgade verksamhetsområdet, handel.
10 ARENAN – Nytt sport- och fritidscentrum.
11 YTTERBY CENTRUM – Nybyggda bostäder.
12 NORDTAG – Naturnära boende (bostäder).
13 ENTRÉ YTTERBY – Ny handel och bostäder.
14 BJÖRKÅS – Nytt jämte äldre (bostäder i olika former).
15 VÄSTRA TUNGE – Nya naturnära bostäder.
16 BOVERIAN – Nya bostäder.

Hela kommunen – tätorterna

DISERÖD – Nybyggda bostäder, ny idrottshall och fler bostäder på gång.
KAREBY – Nya naturnära bostäder.
MARSTRAND – Nybyggda bostäder och utveckling av hotellanläggning.
TJUVKIL – Nybyggda bostäder, och fler på gång.
KODE – Ny fördjupad översiktsplan på gång för nya bostäder och verksamheter.
KÄRNA – Nya bostäder och ny verksamhetsmark på gång. Ny idrottshall klar.