Den här sidan är en annons

Karin Almgren är vd för Kungälv Energi, och Lars Andersson är marknadschef. Här vid solcells­parken Solrosen. (Foto: Markus Holm)

Närproducerad hållbar energi ger invånarna ljus och värme i en växande kommun

Kungälv har de senaste åren varit i en intensiv utvecklingsfas. Det byggs och planeras nya bostäder i hela kommunen. Till allt detta krävs hållbara energi- och IT-lösningar. På det här uppslaget kan du läsa om hur Kungälv Energi bidrar till samhällets utveckling.

Vid Mc Donalds p-plats i Kungälv är Kungälv Energis supersnabba laddningsstation placerad. Här träffar vi Karin Almgren som är vd för Kungälv Energi, och Lars Andersson som är marknadschef. Denna supersnabba laddningsstation på 184 kW ingår i företagets satsningar för att underlätta ökningen av elbilar i kommunen. Företaget har dessutom ytterligare hundra laddpunkter i Kungälv.

Därefter går färden till solcellsparken Solrosen, ombyggd från solvärme till solceller 2019 och 2022. Det finns även en solcellspark i Sparrås, totalt har solcellsparkerna 2 500 paneler som tillsammans producerar runt en miljon kilowattimmar.

– Unikt med våra solcellsparker är att privatpersoner, som exempelvis inte har eget villatak att montera paneler på, kan hyra paneler av oss och under delar av året i stort sett bli självförsörjande på el, säger Karin Almgren. Väldigt många använder sig av den här möjligheten, så vi fortsätter att bygga ut.

Vid McDonalds p-plats i Kungälv är Kungälv Energis supersnabba laddningsstation placerad. (Foto: Markus Holm)

Vill man ha egna paneler så säljer Kungälv Energi ett solcellspaket med installation och montering.

– Det finns ju många aktörer inom det här området, säger Lars Andersson. Men de räcker ändå inte till, eftersom efterfrågan på paneler har exploderat i Kungälv det senaste året. Därför har vi gått in för att hjälpa till och avlasta elnätet, där hela fyra procent av årsbehovet i nätet nu kommer från solceller.

I kommunen finns en mängd tak som kan nyttjas för paneler, inte minst hos kommunägda Kungälvsbostäder. Något som naturligtvis lockar ett innovativt energibolag som letar nya möjligheter att producera el.

– Här är vi överens om att få ”låna” tak för att sätta upp paneler, berättar Lars Andersson. Vi samarbetar för att göra kommunen ännu mer hållbar.

Kungälv Energi är helägt av kommunen med uppdraget att bidra till ett hållbart samhälle och vara i framkant när det gäller teknisk utveckling. Det handlar även om att öka kundernas livskvalitet i vardagen med el, ljus, värme och fiberuppkoppling.

Johan Svensson är projektör. (Foto: Markus Holm)

– När kommunen växer med nya bostadsområden och verksamheter, eller förtätar i Kungälv så finns vi med, säger Karin Almgren. Det behövs elnät, fiber, gatubelysning och fjärrvärme. Vi står för den helheten i nära samarbete med kommunen. Det betyder att vi finns med redan i planering och upphandling, vilket är kostnadseffektivt och ger hållbara lösningar. Den nya Kexstaden där det ska byggas flera hundra nya bostäder är ett exempel, ett annat är Arenastaden där det blir både ishallar och bad som kräver innovativa lösningar för effektiv och hållbar energiförsörjning.

På tal om effektivitet och hållbarhet nämner Karin Almgren Munkegärdeverket där utbyggnad pågår.

– När den nya pannan tas i full drift 2023/24 kommer Kungälv att vara självförsörjande på fjärrvärme under vintertid. Fjärrvärmepannorna eldas med rester från skogsindustrin och är hundra procent fossilfria. Askan återförs till skogen. Att använda fjärrvärme för uppvärmning är smart då den värdefulla elen behövs för exempelvis transporter och industri om samhället ska lyckas bli fossilfritt.

Hur kan invånarna i Kungälv själva påverka sin elförbrukning?
– Vi har ju nämnt det stora intresset för solcellspaneler, säger Lars Andersson. Ett annat sätt är användandet av smarta elmätare där man i realtid kan se och styra sin elförbrukning. Vi kommer att byta ut 24 000 gamla elmätare till nya smartare med början i september i år. Något att se fram mot i tider när elräkningarna tar stor plats i hushållens ekonomi.

Munkegärde fjärrvärmeverk håller just nu på att byggas ut. När den nya pannan tas i bruk kommer Kungälv att vara självförsörjande på fjärrvärme under vintern. (Visionsbild: Liljewall)

Fakta

Kungälv Energi har följande verksamheter: Elnät, Värme, Stadsnät, Elhandel, Entreprenad, Gatljusverksamhet, Vindkraft, Solceller och Laddinfrastruktur.

Elnät
Nätverksamheten omfattar eldistribution i Kungälvs kommun, exklusive Marstrand, men inklusive Jörlanda i Stenungsunds kommun, och Torskog i Lila Edets kommun. Verksamheten omfattar även gatljusverksamheten inom Kungälvs kommun.

Värme
Omfattar fjärrvärmenätet i kommunen. Huvudbränslet i fjärrvärmeanläggningen Munkegärdeverket är biobränsle: grot, bark och stamved. Under sommaren köps Spillvärme från Göteborg.

Stadsnät
Kungälv Energi äger och sköter driften av ett fibernät inom Kungälv och delar av Lilla Edets kommun. Stadsnätet byggs ut konstant för att fler fastigheter ska kunna ansluta.

Elhandel
All el som säljs är fossilfri, antingen från egen produktion eller köpt med ursprungsmärkning.

Vindkraft
Vi äger och driver vindkraftverket Vindrosen i Skårby söder om Kode. Vindrosen producerar
7 miljoner kWh per år, vilket motsvarar 3 500 lägenheter med en årsförbrukning på 2 000 kWh.