Nya arenan kommer bland annat att ha simhall med 50-metersbanor och rehab-bassänger.

Liv i rörelse

Välkommen arena ska täcka behovet för många idrottsutövare

Ett intensivt föreningsliv är något som sticker ut när det handlar om Kungälv. Här finns det mesta representerat, men det är idrott som dominerar. Mer än 1 200 barn och ungdomar mellan 7 och 20 år utövar någon form av idrottsaktivitet varje dag. Därför behövs en ny fullstor arena.

Text: Anders Post
Foto: iStock och Markus Holm

Av kommunens 275 föreningar är ett 50-tal idrottsföreningar. Störst är handboll, ishockey och fotboll. Och med ett så stort idrottsintresse räcker inte idrottshallarna till. Därför planeras nu Arena Kungälv.

– Vi har flera idrottsanläggningar runt om i kommunen. Men nu är det fullt, säger Rickard Holmgren, som är projektledare för den nya arenan som snart börjar byggas. Vi behöver helt enkelt fler ytor och mer kapacitet för att kunna ta hand om alla som vill utöva idrott.

Rickard Holmgren berättar att beslutet om en ny arena har föregåts av ett omfattande arbete tillsammans med föreningarna. Allt för att kartlägga behovet. Och 2018 klubbades den nya arenan i kommunfullmäktige. 

Arena Kungälv ska innehålla hall för bandy, två hockeyrinkar, tre vanliga idrottshallar, simhall med 50-metersbanor och rehab-bassänger, tennisplaner inomhus och utomhus samt gymnastikhall. Dessutom tillkommer föreningslokaler, mötes- och konferensrum, restaurang och café. Utomhus planeras utegym, skatepark, lekplats och förstärkning av en löpslinga i området.

Var ska den nya arenan ligga? 
– Den kommer att ligga vid Yttern, mitt emellan Kungälv och Ytterby vid ett kollektivtrafikstråk, vilket ger bra tillgänglighet med buss, bil, cykel och promenad.

Satsas det mer på vissa idrotter än andra?
– Vi finns ju i de högsta serierna när det gäller bland annat handboll och bandy, men fokus ligger på breddidrott. Alla som vill röra på sig och utöva någon sport ska kunna göra det. Så är den nya arenan vi planerar, säger Rickard Holmgren. 

Hur är läget just nu?
– Vi har kommit ganska långt. Detaljplanen ska bli klar under första halvan av 2023 och sedan börjar vi bygga. 

Hur ser det ut på platsen där arenan ska byggas?
– Det finns ett par fotbollsplaner här, som kommer att finnas kvar. Annars handlar det främst om mark utan någon bebyggelse.  

När påbörjas byggnationen?
– Arbetet drar igång 2023, och de första delarna av arenan blir klara under 2024/25. Sedan byggs det i etapper och hela komplexet kan i bästa fall vara färdigt 2028, säger Rickard Holmgren som tillägger att responsen från klubbar och allmänhet är väldigt positiv, och något man verkligen ser fram mot i Kungälv.

Nya arenan kommer att kunna ta hand om alla som vill utöva idrott i någon form. Projektledare är Rickard Holmgren.