Den här sidan är en annons

Med ett hundratal nya bostäder kommer Västra gatan och Strandgatan att leva upp med butiker, restauranger och caféer. (Visionsbild: Carbonwhite för Balder)

Nya bostäder och verksamheter ska ge nytändning kring Västra gatan

Den tidigare handelsplatsen Västra gatan har kommit lite i skuggan på senare år. Men med nya bostäder och verksamheter ska stadsmiljön leva upp igen. Fler människor som bor och rör sig i området ger underlag för butiker, restauranger och caféer. Alla viktiga delar för en attraktiv och levande stadsdel.

En av byggaktörerna i området är Fastighets AB Balder som just nu färdigställer 128 bostadsrätter i kvarteret som börjar utmed Västra gatans handels- och restaurangstråk, fortsätter med Glasbruksgränd och ut mot Strandgatans modernare kvarter.

– Västra gatan är en gammal handelsgata i anrik miljö som nu är på väg att leva upp igen, säger Balders fastighetsutvecklare Lars Carlsson. Vi sitter med i Västra gatans företagarförening där vi har en bra samverkan med kommunen för att lyfta de här kvarteren. Tanken är inte att Västra gatan ska konkurrera med Kongahälla Center, utan snarare vara ett komplement med mer småskalig verksamhet. Dessutom har vi fått igenom att Västra gatan ska vara en så kallad gångfartsgata där bilar får köra på de gåendes villkor, vilket vi tror blir positivt för näringsidkarna där.

Balder bygger nio verksamhets­lokaler i området, fem utefter Västra gatan och fyra på Strandgatan, storleksmässigt från 35 kvm upp till 145 kvm, passande för restaurang- och butiksverksamheter, något som kommer att bidra till en levande miljö, menar Lars Carlsson.

Balders nyproducerade bostäder ligger i en kvartersbildning som går från Västra gatan, efter Glasbruksgränd ner till Strandgatan och bildar en u-form. Strandgatan, som går parallellt med Västra gatan ligger lägre och nivåskillnaden nyttjas för byggnation av ett underjordiskt garage med 92 parkeringsplatser och infart från Glasbruksgränd. De nya husen blir fem till sju våningar höga och utformas för att passa in med omgivande äldre fastigheter. Bostädernas storlekar varieras från ett rum och kök till fyra rum och kök. Dessutom blir det två gårdshus med totalt åtta lägenheter.

Hur långt har ni kommit?
– Inflyttning sker från juni till oktober i år, berättar Lars Carlsson. Intresset har varit stort och det finns endast ett fåtal kvar till försäljning. Det finns flera olika planlösningar och de flesta lägenheterna har antingen balkonger eller uteplatser. Samtliga lägenheter är inredda med högklassiga koncept som vår inredningsansvarige tagit fram. Det känns härligt att kunna erbjuda våra kunder fina hem som dessutom är hållbara över tid.

Lars Carlsson tar även upp ett helt annat projekt som Balder planerar i Kungälv, nämligen Rodinfastigheten. Denna består av tre fastigheter, som ligger på Strandgatan bort mot kommunhuset, varav Balder äger den ena. Planerna är i tidigt skede och för närvarande pågår ett detaljplanearbete.

– Vår avsikt är att så småningom kunna bygga bostäder, verksamhetslokaler och ett underliggande garage. Fastighetsbolaget Balder har funnits länge i Kungälv och vi vill fortsätta att bidra med vårt engagemang till denna växande och attraktiva kommun, säger Lars Carlsson.

Lars Carlsson är fastighetsutvecklare på Balder, som bygger 128 nya bostäder i området. (Foto: Balder)