Nytorgstaden länkar samman Kungälvs gamla och nya stadskärna

Området omfattar Nytorget, Uddevallavägen med kringliggande bebyggelse och Västra parken fram till Mimers hus. Enligt planprogrammet är det bland annat en omfattande nybyggnation som ska skapa Nytorgstaden. Förtätning och omvandling ger ökat antal lägenheter i ett centralt läge, med närhet till handel, service, och kollektivtrafik. Det ska bli en attraktiv stadsdel med tydlig identitet och stora inslag av grönska och olika mötesplatser.

– Men där är vi inte än, säger Stina Gunnarsson, som är projektledare på Kungälvs kommun. Det är många turer kvar innan vi kan berätta om utformningen mer exakt. Men enligt planprogrammet ska Uddevallavägen som går genom Nytorgstaden bli mer anpassad för fotgängare, cyklister och kollektivtrafik. Det gamla busstorget har frigjorts genom flytt av bussarna, och här finns möjligheter för nybyggnation.

Cirka 400 bostäder i blandad form med hyresrätter och bostadsrätter projekteras.

– Nästa år börjar detaljplanearbetet, och går allt som tänkt kan Nytorgstaden vara färdigbyggd 2028, säger Stina Gunnarsson.