Denna artikel är en annons

Lena Josgård på HSB tycker det ska bli spännande att vara med och utveckla Nytorgstaden.

Nya framtida bostadsrätter i attraktiva Nytorgstaden

Kungälv växer och expanderar. Bostadsbyggandet ökar, särskilt i de centrala delarna som binds ihop i olika kvarter och ska länka samman stadens gamla och nya stadskärna. En del kommer att rivas, annat förtätas.

Nytorgstaden är en av kommunens stora satsningar när det gäller bostadsbyggnation. Tillsammans med fastighetsägarna i området startas nu arbetet med att ta fram en ny detaljplan.

– Det var länge sedan som vi var med och utvecklade nya bostäder i Kungälv, säger Lena Josgård som är affärsområdeschef Mark- och projektutveckling på HSB Göteborg. Nu känns det extra roligt att komma i gång igen med projekt som ger fler människor möjlighet att bo i centrala Kungälv med närhet till handel, service och kollektivtrafik.

Det ska förtätas och byggas på många ställen de kommande åren. Nytorgstaden är ett av dessa centralt belägna områden som kommer att exploateras. Byggnationen blir tätare främst runt Nytorget och före detta busstorget, men även i andra kvarter.

– Här kommer vi få möjlighet att erbjuda HSB:s bosparare och medlemmar bostäder i en attraktiv och efterfrågad del av Kungälvs centrala delar, säger Lena Josgård.

HSB äger tre hyresfastigheter inom området och i en av dessa finns även HSBs lokalkontor. Arbetet startar nu med att undersöka hur man på bästa sätt ska utveckla fastigheterna och området. Men i dagsläget finns ännu inga beslut tagna om  vad som ska göras.

– Från HSBs sida är vår främsta ambition att vara med och utveckla området så attraktivt som möjligt. Vår vision generellt är att höja kvaliteten på allt från grannskap och gemenskap till arkitektur och boendeekonomi. Som branschledande inom hållbarhetsområdet vill vi ta ett miljömässigt, ekonomiskt och socialt ansvar för framtiden. Och det gäller även vid planeringen i Nytorgstaden, säger Lena Josgård.

HSB Göteborg är Väst­sveriges största bostadskooperativa företag. Vi ägs av 75 000 medlemmar och all vinst går till att utveckla framtidens boende, bland annat genom att producera tjänster och bostäder som ligger i framkant. 
Inom HSB Göteborg finns drygt 350 bostadsrättsföreningar och vi äger samt förvaltar även hyresrätter och lokaler.  
HSB har en lång historia av nya idéer. Vi var först med sopned­kastet, tvättstugan och badrum i vanliga lägenheter. Nu utvecklar vi och forskar kring framtidens hållbara boende i en helt verklig miljö HSB Living Lab. hsb.se/hsblivinglab
Vi har sedan starten 1923 byggt och förvaltat bostäder där man ska kunna trivas och må bra. 
Vi fortsätter att utveckla vårt sätt att bygga nya bostäder, med sunda material och minskade utsläpp från våra fastigheter. Men vi utvecklar också tryggheten kring köpet och förvaltningen av ditt boende. Allt syftar till att skapa det goda boendet.