Ett hus på 23 våningar kommer att ligga centralt i Kungälv. Ett landmärke med bland annat hotell och bostäder.

Kungälvs stadskärna i historisk omvandling – gör plats för dubbelt så många invånare

Aldrig i historien har Kungälv byggt så mycket som nu. Utgångspunkten är att stadskärnan ska fördubblas, från 3 500 till 7 000 invånare. Målet är en stadskärna full av kraft och rörelse, med goda förutsättningar för hållbart energisnålt boende, och utvecklad kollektivtrafik där de olika kvarteren binds ihop till upplevelserika stadsmiljöer.

De närmaste åren kommer tusentals bostäder att byggas. Det ska göras utrymme för handel och kontor, lekplatser, gröna ytor, torg och mötesplatser. En del är redan byggt, annat ligger längre fram i planeringen.

Området Kongahälla ligger centralt i Kungälv och byggs ut i olika kvarter med sammanlagt 1 229 bostäder i blandade bostadsformer. Det återstår cirka 500 bostäder som planeras fram till 2026.

I Kongahälla har husen olika höjd och fasaderna skiljer sig åt för att miljön ska kännas varierad och upplevelserik. På bottenvåningarna i fastigheterna ges utrymme för småskalig handel, service och kontor.

I det så kallade ”kvarter 14” ingår en något udda byggnad, nämligen ett punkthus på 23 våningar.

– Det höga huset kommer att bli ett landmärke i Kungälv, säger Amela Keserovic, som är projektledare för Kongahälla. Det kommer att innehålla ett efterlängtat hotell, bostäder, kontor och konferenslokal. Högst upp blir det restaurang med utsikt åt alla väderstreck.

Huset ska ligga på Kongahällagatan mitt emot Mimers hus, där det är gymnasium och bibliotek.

– Byggnaden är strategiskt placerad nära Resecentrum, och ska bidra med liv och rörelse till stadsdelen, säger Amela Keserovic.

Byggstart planeras till hösten 2021, klart 2023.

Text: Anders Post
Visionsbild: Wingårdhs