Det ska bli mer liv och rörelse när fler invånare flyttar till kvarteren kring Västra gatan.

Rickard Holmgren tillsammans med Kristina Hellström, som är trafikingenjör på Kungälvs kommun. 

– Gatan ska genomgå en uppfräschning och bland annat få ett nytt ytskikt med delvis annan möblering. Gamla ledningar byts ut och belysningen spänns upptill utan stolpar, berättar Kristina Hellström. 

– Kundkretsen till butiker och restauranger kommer att öka när fler flyttar in i området, säger Rickard Holmgren.

Handelsgatan förnyas och bli mer levande med hundratals nya bostäder

Västra gatan var en gång en handelsplats där butikerna låg tätt. Många av husen utefter gatan har en äldre charm med prunkande innergårdar, andra hus är från 60-talet och ser lite mer slitna ut. Vissa butikslokaler står tomma. Folklivet kunde vara mer myllrande. Låter det lite dystert? Men det ska bli ändring.

Den gamla handelsgatan i Kungälv som ligger i området Liljedal ska rustas och renoveras, nya bostadshus ska byggas. Kommunen satsar stort på förnyelse.

– Det blir nya bostadskvarter med cirka 120 bostäder i vardera änden av gatan. En del hus kommer att rivas till förmån för nybyggnation, exempelvis en tidigare galleria, där det ska bli bostäder, berättar projektledaren Rickard Holmgren på Kungälvs kommun.

I samband med bostadsbyggnation, som påbörjas vid årsskiftet, kommer Västra gatan att rustas upp för att helhetsintrycket ska bli mer attraktivt.

– Det är viktigt att handel och restauranger kan fortsätta och förhoppningsvis öka sin verksamhet, säger Rickard Holmgren.

Kan en upprustning få gatan att leva upp?
– Det bidrar till attraktionen att handla här. Men framför allt kommer de nya bostadskvarteren att öka folklivet i området, vilket gynnar handeln. Vi behöver helt enkelt stärka befolkningstätheten i stadskärnan.

Vilken typ av bostäder planeras?
– Det blir en blandning av hyresrätter och bostadsrätter med maximalt tre våningar mot Västra gatan. I kvarteren mellan Västra gatan och Strandgatan blir det cirka 250 nya bostäder. När det gäller bebyggelsen som planeras på andra sidan Strandgatan, som går parallellt nedanför Västra gatan, uppskattas det bli ytterligare cirka 350 bostäder.

Bostäderna byggs i etapper och allt arbete längs Västra gatan förväntas vara klart 2025.

Text: Anders Post
Foto: Rosie Alm
Visionsbild: Balder